مزدا 3


کشور سازنده : ژاپن

مصرف سوخت : 7

تعداد سیلندر:4

نوع گیربکس :اتوماتیک

قیمت