جیلی EC 7
 • نوع خودرو : جیلی EC7
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 300,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,950,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 3,300,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 6,500,000 تومان
 • رنگ : سفید|مشکی
جیلی X7
 • نوع خودرو : جیلی X7
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 390,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 2,400,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 4,100,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 8,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
مزدا 3 (NEW)
 • نوع خودرو : مزدا 3
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 350,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 2,400,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 4,200,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 8,500,000 تومان
 • رنگ : سفید|مشکی
پراید
 • نوع خودرو : پراید
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 110,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 700,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,250,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 2,350,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
اپتیما 
 • نوع خودرو : اپتیما
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 650,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 3,500,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 7,000,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 13,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|نقره ای
هیوندا I 30
 • نوع خودرو : هیوندا I 30
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 500,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 3,200,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 5,000,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 9,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|سفید
ام جی GS
 • نوع خودرو : ام جی GS
 • سال ساخت : 2017
 • قیمت روزانه : 500,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 3,300,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 6,300,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 12,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|پرتغالی
ام جی 6
 • نوع خودرو : ام جی 6
 • سال ساخت : 2017
 • قیمت روزانه : 420,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 2,600,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 4,500,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 8,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|قرمز|مشکی
ام جی 3
 • نوع خودرو : ام جی 3
 • سال ساخت : 2016
 • قیمت روزانه : 290,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,900,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 3,600,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 6,000,000 تومان
 • رنگ : سفید|مشکی |پرتغالی
رانا
 • نوع خودرو : رانا
 • سال ساخت : 1396
 • قیمت روزانه : 170,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,100,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,100,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 3,700,000 تومان
 • رنگ : سفید
ام وی ام 315
 • نوع خودرو : ام وی ام 315
 • سال ساخت : 1394
 • قیمت روزانه : 170,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,100,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,000,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 3,700,000 تومان
 • رنگ : سفید
Z 300
 • نوع خودرو : Z300
 • سال ساخت : 2015
 • قیمت روزانه : 300,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,900,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 3,500,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 6,800,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
پژو 206
 • نوع خودرو : پژو 206
 • سال ساخت : 1396
 • قیمت روزانه : 170,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,100,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,100,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 3,800,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری
پژو پارس
 • نوع خودرو : پژو پارس
 • سال ساخت : 1396
 • قیمت روزانه : 170,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,100,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 2,000,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 3,700,000 تومان
 • رنگ : سفید|نقره ای
سمند
 • نوع خودرو : سمند
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 160,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,000,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,900,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 3,400,000 تومان
 • رنگ : سفید
پژو 405 
 • نوع خودرو : پژو 405
 • سال ساخت : 1395
 • قیمت روزانه : 150,000 تومان
 • قیمت هفتگی : 1,000,000 تومان
 • قیمت دو هفته : 1,950,000 تومان
 • قیمت ماهیانه : 3,600,000 تومان
 • رنگ : سفید|خاکستری